Matrikel nr.: 50c

Kajbjergvej 5

De nuværende ejere

Else Margrethe og Hans Edvard Jensen. Vi har 2 voksne sønner: Claus Jørgen og Niels Ebbe, som begge er flyttet hjemmefra. Claus Jørgen har tre børn og Niels Ebbe har to.

Hvad har vi beskæftiget os med?

Hans Edvard har arbejdet på det daværende fjerkræslagteri Ørbæk i 25 år og var sikkerhedsrepræsentant i mange år. Da han stoppede og havde gået ledig i et stykke tid, kom han ud som havemand i Ørbæk Kommune. De havde base på Hulvejen i Ørbæk. Dengang ydede kommunen hjælp til havearbejde for pensionister, som ikke selv kunne klare det. Dette arbejde bestod fortrinsvis i at slå græs. De, som tog sig af havearbejde, skulle også sørge for rent sand i sandkasserne ved de kommunale dagplejemødre.
Else var i mange år privat dagplejemor og gjorde i ca. 5 år rent på Frørup Centralskole (nu Firkløverskolen). I januar 2007 fik Else konstateret sklerose og måtte opgive at arbejde.

Kajbjergvej 5

Om ejendommens historie...

Vi købte huset af Jørgen von Essen d.14. juli 1974.

Jørgen solgte huset til os, fordi han havde bygget et hus i Kogsbølle og flyttede dertil. Han var slagter og arbejdede ved slagter Madsen i Ørbæk. Jørgen havde købt huset af Heda og Alfred Andresens arvinger. Heda, som var fra Polen, gjorde rent i private hjem og på skolen, og Alfred var murerarbejdsmand.
Heda og Alfred købte af en ejendomshandler, der havde købt det af Thordis og Alfred Christensen. som havde 4 børn. Efter salget lejede Thordis og Alfred sig ind på Tårup Byvej 12, og senere flyttede de til Brandgaden 16, hvor de boede til leje ved blikkenslager og bødker Marius Pedersen.
Thordis og Alfred ejede en overgang grunden på Skole Allé 6. Det var meningen, de ville bygge hus der, men efter anden verdenskrig blev byggematerialer så dyre, at de opgav at bygge og købte i stedet husets på Bækvej 3. Alfred blev vejmand og var samtidig graver ved Tårup Kirke.
Skole Allé 6 blev senere solgt til Christian Hansen (Grossereren). Under krigen blev der dyrket tobak på adressen.

Kajbjergvej 5 - 1959

BBR-info