Matrikel nr.:  j69

Brandgaden 5

De nuværende ejere

Inger og Hans Jørn Jessen bor på ejendommen.

Brandgaden 5

Hvad har vi beskæftiget os med?

Vi gik på efterløn i 2002. Efter 22 år nord for Randers besluttede vi at flytte til Fyn, da vi havde vores børn og Hans Jørns søskende her. Vi var rundt på hele Fyn for at se på huse, og vi faldt totalt for ”Rikkesminde”, Brandgaden 5. Et lille gammelt hus, der skulle totalt renoveres, der var også en stor have, fuldstændig groet til, så det var bare med at komme i gang, og vi fik det ret hurtig, som vi ville have det. Her i Tårup, og især i Brandgaden, kommer vi hinanden ved. Vi har fantastisk hjælpsomme naboer, der kommer, når der skal slås græs, skiftes dæk, er problemer med computeren og meget andet.

Om ejendommens historie...

Brandgaden 5

Inger og Hans Jørn Jessen fortæller:

Vi gik på efterløn i 2002. Efter 22 år nord for Randers besluttede vi at flytte til Fyn, da vi havde vores børn og Hans Jørns søskende her. Vi var rundt på hele Fyn for at se på huse, og vi faldt totalt for ”Rikkesminde”, Brandgaden 5. Et lille gammelt hus, der skulle totalt renoveres, der var også en stor have, fuldstændig groet til, så det var bare med at komme i gang, og vi fik det ret hurtig, som vi ville have det. Her i Tårup, og især i Brandgaden, kommer vi hinanden ved. Vi har fantastisk hjælpsomme naboer, der kommer, når der skal slås græs, skiftes dæk, er problemer med computeren og meget andet.

I 1914 købte Morten Kalmar Hansen Bandgaden 7( matr. 17 b) af arvinger efter Vilhelm Madsen. Derfra drev han Kalmar Snedker- og Ligkisteværksted. Han havde stået i lære ved Lars Chr. Andersen, som boede lige overfor i Brandgaden 2 b. Dengang blev kister først lavet, når folk var døde, så blev de bestilt efter mål.

I 1935 købte Morten Kalmar Hansen Brandgaden 5 (matr. 69) Husets navn var ”Rikkesminde”. Der havde boet to damer, som hed Rikke og Kirstine, og huset blev opkaldt efter Rikke. Det var hendes arvinger, Kalmar købte af, og Kalmar lejede huset ud nogle år, bl.a. til Johanne og Niels Otto Pedersen. Deres søn Aage overtog et murerfirma i Tårup, og det firma føres i dag videre af Aages søn, Jan, sønnesøn Jon, og Frank Hjorthåb.

Da Hansigne og Kalmars adoptionssøn, John Kalmar Hansen, blev gift med Nanny Johannessen i 1947, flyttede de ind på ”Rikkesminde”. John var også snedker, og han overtog firmaet efter Kalmar. Ejendommens loft blev brugt til at opmagasinere kister, som nu kom fra fabrik. Foruden at have snedkerværksted var både Kalmar og senere John også bedemænd. Da Kalmar var bedemand blev kisterne med den afdøde kørt med hestevogn. I mange år var det Henry Niels Andersen, som havde købt ejendommen overfor af Lars Christian Andersen, der var kusk på vognen. Det var et flot optog med heste med nypudset seletøj.

Da John og Nanny blev gift, var det meningen, at de skulle flytte over i nr. 7, når John overtog firmaet, men det blev aldrig til noget, for Hansigne ville så gerne blive boende. John boede i huset til sin død i 1983 og Nanny til hun kom på plejehjem i Korinth, så hun var i nærheden af deres eneste datter, Lilly, som boede i Horne med sin mand Helge Lønberg. Lilly og Helges børn Sanne og Anders bor i København.

Brandgaden 5

Brandgaden 5 - 1938

BBR-info