Matrikel nr.: 37a 

Tårup Byvej 11 

De nuværende ejere

I 2013 bor Tina og René Kjær Ottosen på ejendommen, som vi købte i juni 2004.

 

Hvad har vi beskæftiget os med?

René er pædagogmedhjælper i Nyborg og Tina er sekretær i Skårup 

Tårup Byvej 11

Om ejendommens historie...

Vi, Tina og Renè, kender ikke noget til ejendommens historie desværre. Men vi købte den af en økologisk landmand og hans veninde, efter sigende skulle de have haft et hængebugsvin gående indendørs. Huset var i ret dårlig stand, da vi købte det. Faktisk lignede det noget, der var sundhedsfarligt at bo i! Udbygningerne var helt ubrugelige.
Vi kalder ejendommen for Kjærgården og det er blevet indrammet i en stor sten ved vores indkørsel ud mod Byvej. Vi bor her med vores 6 travheste og tre staldkatte. Vi faldt for beliggenheden - og fordi det ligger tæt ved motorvejen. Men også tæt på strand og skov og i et lille skønt landsbymiljø. Vi rev den gamle staldbygning ned, da den var ved at falde sammen. Det eneste vi har bevaret fra denne er en gammel egetræsplanke fra 1738. Årstallet er indgraveret samt initialerne på nogle mennesker. Det hænger ovre i den nye stald.

Tårup Byvej 11

Taarup Byvej 11

Harald Dyhr fortæller: Stedet blev kaldt ”Prangerstedet” og har været selveje fra 1700 tallet.
Mine oldeforældre Caroline og Rasmus Pedersen købte af Stine Prangers, som hun blev kaldt, i 1884. (Se Tårup Byvej 10).
De flyttede ind med deres 2 børn, hvoraf den ene var min morfar Mads Pedersen ”Musiker”, som var født i 1878, medens familien boede på Tårup Byvej 10.
I 1903 blev min morfar gift med min mormor Kristine, og de blev boende der sammen med hans forældre. Min mor Karoline er født der, og hun har skrevet en del om sin barndom, bl.a. beskrev hun kælderen, hvor der stod en stor stenovn. Her bagte min oldemor rugbrød, som de kørte til Nyborg og solgte på torvedagen. Der var brosten på gulvet, og der var mørkt dernede, så jeg fornemmer en vis uhygge.
Det var også her Rasmus Pedersen, sammen med Marcus Dyhr, solgte kolonialvarer fra deres hjem. Den ordning fandt sted fra 1886 til 1991, og det var starten på Tårup Brugsforening.
Mads Pedersen ”Musiker” byggede omkring 1903 Tårup Byvej 4 til sine forældre, Caroline og Rasmus Pedersen. Huset blev i første omgang lejet ud. I 1911 flyttede Caroline og Rasmus ud i huset Byvej 4.
Omkring 1915 solgte Mads ”Prangerstedet” for kr. 17.000,00 til Johanne og Knud Rasmussen. Det lyder ikke af meget, men der var verdenskrig og økonomisk krise. Mads købte nu den lille ejendom på Kajbjergvej 1, så de var tæt ved hans forældre, se Tårup Byvej 4.
Agnes og Hans Peder Helgesen overtog ejendommen mellem 1921 og 1925.

Harald Dyhr

 

Agnes og Hans Peter Helgesen boede i mange år i ejendommen på Tårup Byvej 11, og den blev drevet som landbrug. Agnes døde i 1960 og Hans Peter boede der til 1989, hvor han flyttede til plejehjemmet Rosengården i Ørbæk, hvor han døde kort efter.
Da Hans Peter Helgesen var død solgte arvingerne til Conny Martinussen og Finn Larsen. De drev ikke selv jorden. Conny var sygehjælper på Rosengården, og Finn var førtidspensionist, han var kirkesanger en periode og så spillede han på lirekasse.
I juni 2004 købte Tina Ottosen og Renè Kjær ejendommen, men forinden havde den gennemgået en kæmpe renovering, hvor stort set al indmaden var revet ned og bygget op på ny. Det var bygmester Leif Hansen ”Danbeton”, som renoverede ejendommen. Han købte ejendommen for at få Renè her til Fyn fra Falster for at træne sine heste. Han havde fundet ejendommen på Tårup Byvej 11, som var det ideelle sted at have heste, og stedet havde den helt rigtige beliggenhed i forhold til travbanen i Odense. Tina var ikke så glad for at forlade Falster, hvor hun havde boet hele sit liv, og hvor al hendes familie boede, men det lykkedes at få overtalt hende til at komme til Fyn. De blev enige om, at Leif skulle renovere ejendommen og så kunne Tina og Renè købe den, og det skete så d. 1. juni 2004.
Renè og Tinas store passion er træning af heste, og Renè er en meget dygtig kusk, som har vundet mange løb. Renè ville gerne have sin beslagsmed fra Falster med til Tårup, og det kom han så. Han byggede et rødstenshus på Brydevej 3
Renè og Tina træner ikke mere heste for Leif Hansen, nu er det udelukkende deres egne heste, det drejer sig om. En overgang trænede de i Tåruplunde skoven, men da det ikke mere var muligt, blev de enige med Aage Christiansen om at forpagte jord af ham og få anlagt en bane hjemme ved ejendommen. Det er til stor glæde for mange mennesker i , for nu er der mulighed for at nyde det smukke syn af heste og kusk.

Anny Madsen

 

Tårup Byvej 11 - 1936/38

Tårup Byvej 11 - 1948

Tårup Byvej 11 - 1991

 

 

BBR-informationer