Matrikel nr.: 65a

Brandgaden 7

De nuværende ejere

Malene Ravn og Kristian Mandel Ravn bor sammen med deres børn Mads og Mikkel på ejendommen

Hvad har vi beskæftiget os med?

Malene er oprindelig uddannet pædagog og arbejdede i nogle år i Gislev Børnehave. Valgte så at prøve noget andet og arbejdede i 9 år på Gartneriet Damsted i Sentved. Blev derefter ansat ved Resolux i Ørbæk.
Kristian har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper i både Frørup og Øksendrup Børnehave. Han har arbejdet ved Wenzel Nielsen i Ørbæk og som bogbinder ved Frits Clausen i Nyborg. Så blev han uddannet Industriel Møbelsnedker ved BKN i Ørbæk, hvor han efter endt uddannelse blev ansat. Han var derefter ansat ved Anders Kristensens Efterfølger i Ørbæk, men valgte så at læse til bygningskonstruktør. Har været ansat ved Creo Arkitekter A/S i Odense og er nu ved Aarhus Arkitekterne på deres tegnestuer i Århus og København. 


Om ejendommens historie...

Ejendommen er bygget i 1890.

Brandgaden 7

Vi ved, at ejendommen har været snedkerværksted. Først: ”Syd-Østfyns Snedkerforretning & Ligkistelager, Kalmar Hansen”. På skilte i vinduerne stod der: ”Ligtøj” og ”Ligvogn”. Skiltene kan ses med lup øverst i de to gavlvinduer på det ældste billede af huset. De to gamle billeder og skiltet som hang på gavlen fik vi, sammen med en hel masse høvle, save og andet snedkerværktøj, af vores tidligere nabo i nr.5, som var i familie med Kalmar Hansen. På et tidspunkt ændrede værkstedet navn til: ”Kalmar Hansens Snedkerforretning”. I 1980’erne havde Ørbæk Kommune ”Ung i arbejde” på ejendommen. 

Vi har fået fortalt, at da der var ligkistelager på ejendommen, stod hestene der trak ligvognen opstaldet på ejendommen overfor (Brandgaden 2 B). 

Brandgaden 7

Brandgaden 7

 

Brandgaden 7 - 1955

Brandgaden 7 - 1959

BBR-informationer