Matrikel nr.: 83a 

Strandvej 23

De nuværende ejere

Lilian og Peter Engholm bor i ejendommen, som de købte i 1990. Døtrene Judy og Ninet er voksne og flyttet hjemmefra.

Strandvej 23 

Hvad har vi beskæftiget os med?

Peter har arbejdet ved entreprenører og på jernstøberi, og kom tilbage som formand ved entreprenør Mogens Pedersen i Nyborg. De sidste år, inden han blev pensioneret, var han i Odense og hjalp unge på bistand med at finde arbejde. Lilian blev uddannet som malersvend i 1969, som den første kvindelige malersvend i Nyborg. I 1991 blev hun færdig som zoneterapeut og havde egen klinik i huset. I 2001 tog Lilian sit gamle malerfag op og blev ansat i Gislev ved Hannies Malerfirma, hvor de i starten kun var kvinder. Der var Lilian ansat, til hun gik på efterløn i 2010.

Om ejendommens historie...

Lilian fortæller:

Mine oldeforældre, Herluf Adolph Bechmann Johansen, 1849-1926, og hustru Gjertrud Jensen, 1861-1944, (kaldet gamle Gerda), byggede i ca. 1900 den første del af huset. De fik 4 børn sammen. Gerda havde et uægte barn, som man jo kaldte det, Marie Petersen, 1882-1955.
De andre var Edward Andreas Julius Johansen, 1887-1854, Caroline Annine Kirstine Johansen, 1890-1917, Thorvald Valdemar Martinius Bechmann Johansen, 1894-1967, og til sidst min farfar, Herluf Adolf Henrik Johansen, 1897-1932. Min oldefar kørte ud med hest og vogn og solgte fisk og opkøbte æg.

Herluf Adolph Bechmann Johansen


Min farfar, Herluf Adolf Henrik Johansen, købte huset i 1921 og byggede gavlen til mod øst med første sal på og giftede sig med min farmor, Vilhelmine Pedersen Henningsen, 1900-1982. Herluf købte desuden i 1930, matr. nr. 79c og 88d for 325 kr. af enken efter gårdejer Rasmus Nikolajsen, Tårup, Oline Hansine Nikolajsen f. Rasmussen. Rasmus Nikolajsen fik i 1921 lov til at udstykke sine grunde i Maemosen.

Vilhelmine og Herluf Adolf Henrik Johansen

 

Min farfar levede af at fiske sammen med sin bror, Thorvald. I 1926 købte de matr. nr. 77c og 77d sammen af gårdejer og sognefoged Niels Petersen og arvinger til en sum af 500 kr.
Som 35-årig døde min farfar af meningitis. Min farmor og farfar havde kun min far, som var 11 år, da det skete. Min farmor blev senere gift med Jørgen Larsen, som hun fik 2 børn med, Lily og Svend Åge. Svend Åge rejste til Canada i 1962. Farmor blev enke igen i 1952. Hun bestyrede cafeteriet på den gamle sportsplads i nogle år.
I 1932 solgte Vilhelmine matr. nr. 78b til Thorvald. Han byggede Oxalis for en sum af 5.000 kr., og han blev gift med Karen Sofie Hansen, 1899-1952. De fik en søn i 1921, Eigil Villy Bechmann Johansen, og jeg mener, han døde i ca.2007.
Eigil og min far gik som brødre i mange år.
Oxalis er Kystvej 29.
1942 overtog min far, Carlo Bechmann Johansen, 1921-1992, forpligtelserne og gælden på huset og grundene. Han blev gift i 1944 med min mor, Åse Stella Sonja Jensen.

Charlo Bechmann Johansen og Åse Stella Sonja

Min far fiskede fra Skagen sammen med brødrene Arne, Robert og Egon, som stammede fra Strandvej 4. Senere, da min søster blev født i 1946, kom han hjem og fik arbejde hos sandgraveren i Refsvindinge. De købte huset i 1954 for et beløb af 13.852 kr. plus en gæld på 7.000 kr. og grundene matr. nr. 79c, 88d og 83a samt halvpart af matr. nr. 77c og 77d.
Min mor startede hos Leerbergs som ung pige i huset. Der havde hun det godt, men det var ingen selvfølge. Hun kom fra Humlebæk, så i dette lille samfund var hun "Københavneren", der var endda børn, der ikke måtte lege med os af samme grund. Jeg har senere talt med en af de gamle gårdmandskoner, der sagde: "Vi sagde, hvad vil han dog med den Københavner, men så opdagede vi, at hun kunne arbejde, og så kunne vi jo bruge hende". Det giver jo stof til eftertanke i forhold til de fremmede, der kommer i dag. Da Frørup Centralskole blev bygget i 1959, blev hun ansat som den første rengøringshjælp. Hun døde i 1972 få dage efter sin 47 års fødselsdag. Min far og mor fik os 2 piger, Anita Elly Bechmann Johansen i 1946, og Lilian Agnes Bechmann Johansen i 1950.
Min mand og jeg købte huset i 1990, det er Peter Egholm, f. 1948, og jeg, Lilian. Vi blev gift i 1967 og har 2 piger, Judy Egholm, 1968 og Ninet Egholm, 1971. Vi boede sammen med min far, til han blev syg og døde i 1992, ligesom han boede sammen med sin mor, til hun kom på Rosengården.
Der har boet 3 generationer i huset på samme tid fra ca. 1921, og i 1992 blev det til to generationer. Huset var delt op i 2 lejligheder, som vi nu har lavet til et helt hus.
2013: Grundene er fredet fra Hovedrenden og ud i mosen, på grund af mange sjældne planter. Strandvej 23 er med i lokalplansforslag 240, som et bevaringsværdigt hus, da det hører med til det gamle fiskerleje.

Se også: "Nostalgisk ode til Tårup Strand" skrevet af Thorkild Bechmann

Strandvej 23© Foto Vivian Lind

Strandvej 23 - 1959
Strandvej 23 - 1959

 

BBR-informationer