Matrikel nr.: 18d

Strandvej 2

De nuværende ejere

Anni Bertelsen og Jørgen Krabek bor på ejendommen. De købte ejendommen af Eva Marie Vase og Preben Jensen, som købte den ca. 1998. Eva var lærer.

Hvad har vi beskæftiget os med?

Lærer og tandlæge

Strandvej 2

Om ejendommens historie...

Husnavn: Nidus (rede på latin)
"Fiskers" fødehjem, bygget 1944 af fisker Vilhelm Jensen og hustru Kathrine Jensen

Husets ejere:
Bygget 1944 af Kathrine og Vilhelm Jensen.
Købt først i 1990 af Karin og Daive, børn: Niki.
Købt i 1994 af Else og Johans, ingen hjemmeboende børn.
Købt i 1998 af Eva og Preben.
Købt i 2006 af Anni Bertelsen og Jørgen Krabek.

Strandvej 2

 

Strandvej - 1953 

Strandvej - 1959

BBR-informationer