Matrikel nr.: 18a

Maemosevej 2

De nuværende ejere

Carl Sørensen bor på ejendommen, som han købte i juleugen 1946. Carl købte ejendommen af Ane og Jens Bæk.

Maemosevej 2

Hvad har vi beskæftiget os med?

Beskæftigelsen har været landbrug.

Maemosevej 2

Om ejendommens historie...

Ejendommen var oprindelig en del af ejendommen Maemosevej 1, men Jens Bæks forældre delte i 1890'erne ejendommen til 2 sønner. Jens Bæk overtog ejendommen, Maemosevej 2. Stuehuset er bygget i 1897. Den sydlige længe har oprindelig stået på ejendommen Maemosevej 1 som den fjerde længe, men blev nedbrudt og genopført på ejendommen Maemosevej 2.
De første år foregik transporten fra Maemosevej på cykel. Når der skulle betales skat, foregik det på cykel op til Laurits Hansen i Brandgaden. Den første bil blev anskaffet i 1953 - en Opel Olympia.
De første mange år blev gården drevet ved hjælp af heste. I 1959 blev den første traktor anskaffet, og det var en Buck. Den holdt til 1980, hvor den blev udskiftet med en Deutz, som holder endnu.
Omkring 1960 blev den første sommerhusgrund solgt gennem ejendomsmægler Friis Madsen, Nyborg.
I 1964 vedtog Frørup kommunalbestyrelse en ”Byplanvedtægt for sommerhusområdet ved Taarup Strand”. Planen, der omfattede 57 grunde på Carl Sørensens gård og en del på Stensgårds jord, blev godkendt i Boligministeriet i juli 1966. Senere blev der givet tilladelse til yderligere 2 grunde.
I 1981 blev der givet tilladelse til at udstykke 12 grunde langs Strandvej, det nuværende Engtoften.
I 2004 åbnede regeringen mulighed for udlæg af et begrænset antal nye sommerhusområder. Ørbæk Kommunalbestyrelse ønskede og fik i 2005 godkendt, at der blev udlagt et ca. 11 ha stort område til i alt 92 nye sommerhuse langs Maemosevej. Heraf de 41 på Carl Sørensens jord.

 

Maemosevej 2 - 1936/38
Maemosevej 2 - 1936/38
Maemosevej 2 - 1948
Maemosevej 2 - 1957
Maemosevej 2 - 1961

BBR-informationer