Matrikel nr.: 24a

Karin Bjerre og Rene S. Larsen ved Lersey Alle 22

De nuværende ejere

I 2013 bor Karin Bjerre og Rene S. Larsen på ejendommen, sammen med datteren Rikke Rigmor Bjerre Rasmussen.

Karin Bjerre og Rene S. Larsen ved Lersey Alle 22  

Hvad har vi beskæftiget os med?

Ingen tilførsel

Lersey Alle 22 

Om ejendommens historie...

Karin Bjerre og Rene S. Larsen købte ejendommen i november 2003.
I 1875 ejede Hans Hansen og Ane Margrethe ejendommen. De fik 2 døtre den ene, som hed Karen Marie blev gift og boede på Konradslund. Hun fik 2 sønner Helge og Otto. Den anden datter blev gift med snedker Lars Christian Andersen, og de havde snedkeri i Brandgaden 2. Det der senere blev Anny Madsens barndomshjem.
De fik 4 børn: Helge, Margrethe, Kirstine og Ellen. Kirstine blev gift med Laurits Dong og boede nogle år på Dyhrhavelund, hvor Lisbeth, Michael og Laurits nu bor. Kirstine og Laurits fik kun en datter, og det er Edith, som er gift med malermester Hilmar Jensen. De bor på Åvej 3, Tårup.
Hans Hansen (barnebarn af Sofus Marius Hansen) fortæller:
Min farfar levede af de ca. 11 tdr land, der hørte til gården, samt de husdyr som nu hører til på sådan en gård. Men der var bestemt ikke meget at slå "til Søren" for, og derfor slog han også skærver til vejbelægning som bibeskæftigelse. Han lejede værelser ud til feriegæster (bondegårds-ferie) i en årrække omkring 1930.
Min farfar blev tidligt alene, da hans kone Hansine døde allerede i 1932 efter flere års sygdom. Og derefter måtte han klare sig selv.
I 1958 overtog min far, Poul Hansen, gården, og dermed kom der nye ideer på bordet. Min far havde uddannet sig til frugtavler, og der blev plantet frugttræer på meget af jorden. Han købte samtidig en lille plantage i Tårup (Lersey Allé 6),
Min far var en meget dygtig frugtavler og blev meget hurtigt kendt i omegnen for sine gode æbler.
Men der var, som så mange andre steder, behov for penge, og i 1960'erne blev der udstykket 7 sommerhuse på jorden.
Omkring 1975 er det ikke mere rentabelt at dyrke frugttræer, plantagen blev fældet, og jorden blev derefter dyrket med korn.
Min far blev derefter meget syg og jorden solgt til naboen Mogens Larsen.
Min far døde i 1993 efter mange års sygdom, og min mor boede derefter alene på gården til ca. 1996, hvor gården blev solgt til Mette og Michael.

Karin Bjerre og Rene S. Larsen ved Lersey Alle 22

Karin Bjerre og Rene S. Larsen ved Lersey Alle 22


Lersey alle 22

Lersey Alle 22 - 1936/38
Lersey Alle 22 - 1936/38
Lersey Alle 22 - 1954
Lersey Alle 22 - 1957
Lersey Alle 22 - 1991

BBR-informationer