Matrikel nr.: 6e

De nuværende ejere

Lersey alle 9

Gitte og Thomas Pilegård Christensen bor i ejendommen sammen med deres børn Freja og Matilde.
Thomas købte huset i 1999 som et godt håndværkertilbud. I maj måned gik han i gang med total renovering af ejendommen. Men det gik ikke lige efter planen, da der kom en orkan 3/12-99 og beskadigede huset og det hele blev udsat 8 måneder. Thomas var klar til at flytte ind april 2001 og Gitte flyttede ind 2003.

Hvad har vi beskæftiget os med?

Thomas er udlært i Frørup smedje som landbrugssmed i 1996 og arbejdede der til 1999 og kom til Højer Ørbæk og var der i 12 år. Derefter kom Thomas til Østfyn VVS som er hans nuværende arbejdsplads . Gitte er færdiguddannet pædagog fra Fyns Pædagog Seminarium i 2006 og har siden da været ansat i en integreret institution i Nyborg i vuggestue afdelingen.

Om ejendommens historie...

Thomas kender ikke så meget til historien, men der har vist været hesteslagter engang. De fandt brosten med afløbsrender i halvdelen af huset da de fjernede gulvbrædderne .
Grunden er udstykket i 1887 og Saxe overtager huset i 1971.
Aksel Peter Meier Madsen, Frørup fortæller om huset Lersey Allé 9, som har været i hans families eje i 3 generationer.
Mine oldeforældre Peter Saxe Osvald Meier og Maren Christine Hansen blev gift i Tårup Kirke i 1889. I 1890 får de datteren Jørgine og i 1901 får de datteren Anna.
(ifølge folketællingen fra 1890 er de bosat på en gård i Tårup. Peter er opført som slagter og Maren som husmoder. red).
Jeg er fra 1952, og jeg kan sagtens huske mine bedsteforældre, Peter Jørgen Hansen og Anna Kristine Meier, og at der har været slagtehus i ejendommen. Desværre har jeg aldrig kendt mine oldeforældre, som døde i hhv. 1925 og 1934.
Det var mine oldeforældre, der havde slagtehus. I huset var der to køkkener, så der var et både i slagterafdelingen og et i den private del af huset. Faktisk har det halve af huset været slagtehus, og der blev slagtet både kreaturer og heste, men svin har jeg aldrig hørt, at de slagtede, og det var måske i særdeleshed heste. Det kunne ses på huset, at det var slagtehus, og det kunne det, fordi både døre og vinduer var muret til på gavlen.
Det var ikke noget stort slagtehus, men der blev også kun slagtet et dyr ad gangen. Så vidt jeg ved, var der intet udsalg. Der blev kun slagtet, og folk kunne så hente deres kød.
Peter Jørgen Hansen, som er gift med datteren Anna Kristine Meier, overtager huset på Lersey Allé 9. Men det bliver ikke længere brugt som slagtehus, selv om den del af huset forbliver uberørt.
Anna medbringer en datter, Ellen, i ægteskabet med Peter Jørgen Hansen, som er fodermester og i sit arbejdsliv arbejder han på flere forskellige gårde bl.a. Langeskovgård. Peter og Anna får to fællesbørn, Elly og Saxe.
Elly gifter sig, mens Saxe forbliver ugift. Han overtager huset efter sine forældre og bor der til sin død i 1999.

Lersey alle 9

Lersey Alle 9 - 1948

Lersey Alle 9 - 1955

Lersey Alle 9 - 1991

BBR-informationer