Matrikelnummer.: 43b

Lersey Alle 6

De nuværende ejere

Fortalt af Henry Jørgensen.

Mette og Henry Jørgensen bor i ejendommen, som de selv har ladet bygge i 1969. Deres voksne børn er flyttet hjemmefra

Henry døde i oktober 2015.

Hvad har vi beskæftiget os med?

Mette begyndte frisørsalon i Tårup (Bækvej 14) i 1968 og flyttede til Lersey Alle 6 i 1970. Hun har arbejdet i sin egen frisørsalon i alle årene. 

Henry blev ansat ved Ørbæk Kommunes administration i 1970 og har arbejdet på Ørbæk Rådhus til sin pensionering i 2007.

 

Om ejendommens historie...

Grunden har oprindelig tilhørt ejendommen, Lersey Alle 2, som et lille husmandssted. 

Omkring 1940 købte malermester, Valdemar Jensen, grunden og plantede æbletræer på arealet. 

I midten af 1950erne købte frugtavler Poul Hansen, Tårup Strand, plantagen. Mens Poul Hansen ejede arealet udstykkede og solgte han 2 byggegrunde, Lersey Alle 4 til sin bror, Christen Hansen, og Lersey Alle 8 til Poul Rasmussen. 

Mette og Henry købte den resterende grund i 1968.

Da vi havde købt grunden i 1968, skulle vi jo have fundet ud af om vi måtte bygge et hus på grunden. Jeg mødte formanden for kommunens tekniske udvalg, Niels Peter Nielsen, Bøgegården og spurgte ham, om vi eventuelt måtte bygge et hus på grunden. Han svarede, at det ville han lige tage med på næste teknisk udvalgs møde. Da der var gået en 14 dages tid, ringede han og sagde, at det måtte vi godt, og så var den byggetilladelse i hus uden flere formaliteter.

Lersey Alle 6 - 1955 - se frugtplantagen

Lersey Alle 6 - 1955 - se frugtplantagen

Lersey Alle 6 - 1955 - se frugtplantagen til højre i billedet.

BBR informationer

 

Fortalt af Henry Jørgensen.

Mette og Henry Jørgensen bor i ejendommen, som de selv har ladet bygge i 1969. Deres voksne børn er flyttet hjemmefra

Henry døde i oktober 2015.