Matrikel nr.: 40a

De nuværende ejere

Langæblevej 2

I 2015 bor Michael Larsen i ejendommen.

 

Hvad har vi beskæftiget os med?

Ingen tilførsel

Langæblevej 2

Om ejendommens historie...

Da vi overtog ejendommen havde den gennemgået en større renovering, som jeg færdiggjorde med lidt ændringer. Det fortælles at der har været en smedje her engang og der har været flere bygninger.
Kate og Michael Larsen købte ejendommen af Kim og Gitte Bjerregård i 1997. Gitte og Kim købte ejendommen på tvangsauktion og flyttede ind 1. september 1988.

Langæblevej 2, Tårup
Skrevet af Minna Lyder, Mejerivænget 39, 5853 Ørbæk.

Hvornår ejendommen er opført vides ikke med bestemthed, men før 1884 var mine tipoldeforældre, Andreas Conradsen (f. ca. 1810 i Frørup sogn) og Grethe Hansdatter (f. ca. 1817 i Frørup sogn) fæstere under Holckenhavn.
Allerede ved folketællingen i 1850 nævnes familien.
Andreas og Grethe fik 5 børn: Sidsel f. ca. 1841, Conrad f. ca. 1844, Hans f. 1846 (min oldefar), Jørgen f. 1848 og Johannes f. ?
I 1884 købte 2 af deres sønner, Conrad og Johannes ”hus med smedje” fri af Holckenhavn

Der var godt 1 ha jord til huset – købspris kr. 3.742,31.
Desuden skulle der betales årligt til Holckenhavn: ” Én Tønde og Fire Skjepper 2 radet Byg”.
Conrad var ungkarl og Johannes og hans kone, Mette Margrethe Larsen fik ingen børn.

Mette og Johannes Andreasen

Mette og Johannes Andreasen

I 1909 solgte Mette og Johannes ejendommen ( matr. Nr. 40a, 40b, og 45a) til min morfar, Nikolaj Rasmussen, som var forlovet med min mormor, Anne Margrethe Andreasen (niece til Johannes). Købspris kr. 7.000,00, og så skulle Johannes have vederlagsfri råderet over smedjen så længe, han levede. Mette og Johannes byggede Kajbjergvej 2 og flyttede dertil, så det var tæt på smedjen.

Langæblevej 2

Billede af Langæblevej 2. Det er smedjen længst til venstre.

I 1910 blev mine bedsteforældre gift i Tårup kirke. De fik 3 børn: Anders f. 1911, Marna f. 1913, og Ingrid f. 1915 (min mor).

old02

Billede af familien ca. 1918 – fra venstre Anne Margrethe, Nikolaj, Ingrid, Anders og Marna

I 1910 købte mine bedsteforældre matr. nr. 47a på 1,335 ha af gårdmand Hans Christensens enke, Johanne Christensen ( f. Rasmussen), købspris kr. 2.419,75.
Min mormor døde i 1931, og min mor og moster skiftedes til at passe hus for deres far.
I 1938 tildeltes ejendommen 2,245 ha jord i h.t. §33 i lov nr. 163 af 14. maj 1934 om udvidelse af mindre landbrug. Matr. nr. 6 o, Tårup by, Frørup sogn, blev udstykket fra ejendommen matr. nr. 6, Kajbjergvej 4 (Dyhrhavelund), som brændte på det tidspunkt. Der var ikke nogen købesum, men der pålagdes ejendommen en halvårlig afgift. Jordstykket lå på Lersey Alle over for Else og Alfred ”Æg” Larsens ejendom på Lersey Alle 11.
Mine forældre, Ingrid Elisabeth Rasmussen og Jens Jørgen Niels Laursen blev gift i 1942 og blev forpagter af ejendommen, hvor min morfar også boede indtil sin død i 1951. Ingrid og Jens fik 6 børn: Kirsten f. 1942, Ruth f. 1943, Minna f. 1945, Anny f. 1946, Anders f. 1951 og Jørn f. 1958.

Langæblevej 2

Billede af familien fra ca. 1950 – fra venstre Ingrid, Ruth, Minna, Kirsten, Anny og Jens. Alle piger er i røde kjoler – købt hos Wilde i Nyborg.

I 1951 købte mine forældre ejendommen (Langæblevej 2, matr. Nr. 6 o, 40a, 40b, 45 a, 47a). Købspris kr. 46.300,00. De tilkøbte jord i flere omgange: I 1975 købte de matr. nr. 46c af Elna Christensen, Kajbjergvej 10, areal 0,8715 ha. Købspris kr. 10.800,00. I 1977 købte de matr. nr. 39c af Carl ”Skomager” Larsen, Langæblevej 2A, areal 1,2484 ha. Købspris kr. 15.800,00.
Langæblevej 2 bestod nu af følgende matr. nr.: 6 o, areal 2,2450 ha, 39c, areal 1,2484 ha, 40a, areal 2,5750 ha, 46c, areal 0,8715 ha og 47a, areal 1,3350 ha.
I 1987 valgte de at sælge ejendommen, da kræfterne var aftagende, og der var langt til indkøb, da eneste transportmiddel var enten traktor eller cykel – De flyttede til Ørbæk, hvor 3 af deres børn boede.
Ny ejer; Bodil Jensen ”Haulund”, Langæblevej 4. Hun solgte bygningerne fra og beholdt jorden.

 

Langæblevej 2 - 1936/38
Langæblevej 2 - 1948
Langæblevej 2 - 1955
Langæblevej 2 - 1991

 

BBR-informationer