Matrikel nr.: 4a, 4g og 2e 

Kongshøjvej 2


De nuværende ejere

Birgit og Karsten Mengel bor på ejendommen Espegård sammen med deres to sønner Johannes og Laurits.
De købte ejendommen i 1989. 

Kongshøjvej 2


Hvad har vi beskæftiget os med?

Birgit og Karsten driver selv landbruget, der hører til ejendommen, Espegård. De har begge arbejde ved siden af - skovfoged og sundhedsplejerske.
Efter købet renoverede de hele ejendommen og byggede en maskinlade. I 1994 forlængede de huset med 6 m. Siden har de udvidet med endnu en maskinlade.Om ejendommens historie...

I august 1953 nedbrændte den daværende ejendom – en 4-længet bindingsværksgård med stråtag. Branden startede, da de var ved at tærske korn.
På det tidspunkt boede der 3 ugifte søskende: Valdemar, Karla og Hans på gården sammen med deres mor.
Der var mange søskende i familien, og en del boede i nærheden. Henry boede ved siden af med sin kone, Elna, og deres to drenge, Ejvin og Holger
Drengene legede tit på gården - også den dag, den brændte. Da Elna så branden, kom hun op for at få fat i drengene. De var der ikke, og hun blev meget bange. Senere viste det sig, at andre havde taget dem med sig hjem. Hun fortalte senere, hvor forfærdeligt det havde været med den usikkerhed.
Tidligere blev gården kaldt Ladefoged Gaarden. Men i dag hedder den Espegård, som den oprigtigt hed på gamle kort.
I 1954 – 55 blev den nuværende gård bygget op.
Mureren, Gerhard, murede ejendommen op, men på grund af en noget lav brandforsikringssum, blev der sparet på mange ting. Desuden havde Gerhard flere "murer uheld" undervejs med byggeriet. En gavl væltede ned, siden af kostalden faldt ned i algebeholderen, trappetrinene til stuehuset kom ikke til at passe - 6 almindelige trin og så et i halv højde.
Tømrer- og snedkerarbejdet blev udført i god kvalitet af Hesselager tømrerne.
Jens Futterup udførte el-arbejdet efter tilbud på hele ejendommen for 1318 kr.
Huset var bygget med karlekammer i kælderen og pigekammer på 1. sal. I køkkenet var der støbejernskomfur, som dog var udvidet med en terrazzoplade med to gasblus på. Køkkenet havde desuden en køkkenelevator til kælderen, og den elevator fungerede som køleskab. I kælderen var der viktualierum med saltkar. I længerne var der kostald, grisesti, hestestald (med koblede sten) og tærskelade.
Vi så på ejendommen i april 1989 og købte den i juni, og efter en større renovering flyttede vi ind den 24. september.
Løbende i årene efter er der lavet ændringer på ejendommen.
Vi syntes, at huset lå tæt på vejen, så derfor lagde vi indkørslen om, så vi kommer ind fra bagsiden.
I 1996 startede vi på en forlængelse af huset med 6 meter. Det gav plads til garage og fyr i kælderen, stue og kontor, samt værelser på loftet.
Da vi flyttede ind, gik marken helt op til huset. Markgrænsen er siden da blevet rykket tilbage, og der er nu blevet plads til have med græs og træer samt enkelte bede, efter børnene er flyttet hjemmefra.
Staldbygningernes anvendelse er ændret til lager og værksted, samt maskinlader ude bag ved.
Til vores held har jorden rundt om ejendommen været til salg, så nu er alt den tilstødende jord vores. Sammenlagt løber ejendommens areal op på 19,5 ha.
På et par fugtige områder har vi gravet vandhuller samt tilplantet områder, hvilket har været med til at give en rigtig flot udsigt fra vores hus.
Det projekt, som nu står for døren, er nedrivning af det gamle hønsehus ude i haven.

 

Kongshøjvej 2

Kongshøjvej 2 - 1936/38
Kongshøjvej 2 - 1953

Kongshøjvej 2 - 1957

Kongshøjvej 2 - 1961

 

BBR-informationer

© foto Vivian Lind