Matrikel nr.: 46a

Kajbjergvej 10  

De nuværende ejere

Kajbjergvej 10 bebos nu af Irene og Kaj Nordahl 

Hvad har vi beskæftiget os med?

Kajbjergvej 10

 


Om ejendommens historie...

Kajbjergvej 10

 

Kajbjergvej 10 beboes nu af Irene og Kaj Nordahl. De købte huset af Birta og Edvin Knudsen nov. 1995.
De valgte at købe det, dels på grund af den fantastiske udsigt, men også fordi, de dengang var helt sikre på, at der blev ryddet sne, så Irene kunne komme på arbejde i Nyborg, hvor hun arbejdede som lærer.
Kaj arbejdede dengang meget hjemmefra med sit firma ”Jysk Beregnerkontor”- navnet skyldes, at firmaet var startet i Herning.
Kaj er meget interesseret i jagt og sejlsport, og interessen for jagt gjorde, at Kaj hurtig kom sammen med andre jægere her på egnen, og på den måde blev han også medlem af jagtforeningen.
Da Landsbyrådene startede, var det naturligt, at Kaj blev repræsentant for jagtforeningen i dette råd, som er et upolitisk bindeled mellem kommunen og landsbyerne. Kaj har derigennem været med til at lave mange gode tiltag for vores landsby, hvor han så afgjort var primus motor ved etablering af fibernet i Tårup, hvilket har gjort det mere attraktivt at bosætte sig i Tårup.
Kaj og Irene har sejlet meget, også ude i den store verden, hvorfra de villigt har vist deres fine lysbilleder frem her i lokalområdet.
Kajs store interesse for sejlsport har gjort, at han igennem Nyborg sejlerskole har undervist i sejlsport.
Husets historie går langt tilbage, til en lille bindingsværksejendom, som var opført på den sydlige del af grunden. To længer af den lille ejendom brændte, da den daværende ejer ville tø nogle vandrør op med et stearinlys. Jeg kender ikke navnet på dem, der ejede huset, da det brændte. Det var en yngre familie med mindre børn. De opførte det nuværende hus på den nordlige højereliggende del af grunden i 1986, hvilket gjorde, at der blev en fantastisk udsigt. Betingelsen fra kommunen var, at den eksisterende adgang til vejen skulle bibeholdes. Derfor er der nu den lange allé op over grunden.
De unge mennesker boede der ikke ret længe, inden de solgte huset til Birta og Edvin. Edvin havde anparter i skibe og var meget ude at sejle. De sejlede containerskibe til Staterne. Birta lavede mad til besætningen, så det var en form for storkøkken, der blev drevet derfra. Birta arbejdede også som social- og sundhedsassistent. Både i den tdl. Ørbæk kommune og det daværende ”Strandvænget” i Nyborg.
I 1968, da vi kom til Kajbjergvej, boede Elna Christensen i det gamle, hyggelige bindingsværkshus. Der havde hun boet i mange år med sin mand, Carl Christensen, som døde i 1963.
Da Elna og Carl Christensen ejede ejendommen, var der mere jord til. I 1975 solgte Elna et areal på 0,8715 ha. (pris kr. 10.800) til Ingrid og Jens Laursen. Jeg ved ikke, om der er solgt mere fra.
Elna og Carl havde både et par grise, et par køer og nogle høns. Carl var murerarbejdsmand og sad i fagforeningens bestyrelse og havde kontrolsted på Kajbjergvej 10. Det betød, at når folk var arbejdsløse, skulle de hver dag møde op der og krydse/stemple. De betalte kontingent til fagforeningen og fik også udbetalt understøttelse der. Arbejdsmændene i Frørup og Tårup var i samme fagforening, som dengang hed Dansk arbejdsmands Forbund, men Tårup havde eget kontrolsted. Elna og Carl afleverede så regnskab og penge til kassereren, Laurits Højvang, som boede i Frørup.
I Tårup blev en af de første Socialdemokratiske foreninger på Østfyn dannet. Her var en god grobund, for der var mange arbejdere både på Hammerværket og Teglværket


Anny Madsen

Kajbjergvej 10

Kajbjergvej 10 - 1991

BBR-Kajbjergvej 10