Matrikel nr.: 5f

Kajbjergvej 4

De nuværende ejere 

Lisbeth, 36 år. Michael, 39 år. Laurits, 6 år.

Kajbjergvej 4

Hvad har vi beskæftiget os med? 

Michael er tilflytter fra Nr. Broby og er egentlig uddannet faglært landmand. Herefter har han i ti år arbejdet for HedeDanmark, inden for Grøn Service.
Lisbeth er født og opvokset på Tårup-egnen og har gået i skole i Frørup. Som lille blev hun bl.a. passet i nabohuset hos Anny og Arne Madsen. Efter uddannelsen til faglært landmand læste hun videre til agrarøkonom, hvorefter hun har arbejdet inden for foderstofbranchen. De sidste tre år har hun arbejdet hos Munck Gruppen i Nyborg som Fleet Manager.
Laurits går i 2014 i 0-klasse på Frørup Skole.

X144552

Om ejendommens historie...

Vi købte gården af Erik Nielsen i 2009, hvor gården blev reduceret fra 36 ha til ca. 2,2 ha.
Erik Nielsen havde købt gården i 1990 af Karen og Harald Madsen.
Stuehuset er bygget i 1938. Gården består i dag af nogle staldbygninger, samt hestestald og garage. Vi har planer om renovere gården løbende og kigger i den forbindelse også på de gamle fotografier, hvor bl.a. stuehuset lå mere frit uden den tilstødende garagebygning. Desuden skal der med tiden nyt tag på huset. Vi er dog lidt forsigtige, så vi tager den med ro og prøver at spare lidt penge sammen :)
Siden vi er kommet til, er de to stuer dog renoveret, og der er lavet nyt køkken.
Der er i dag ikke nogle produktionsdyr på gården, men udelukkende heste og lidt høns til husbehov.
Hvorfor Tårup?
Tårup ligger dejlig tæt på skov og strand. Vi nyder meget at gå ture ned til Kajbjergskoven og langs vandet. Ligeledes er det et fantastisk sted, når man som lille dreng skal lære at cykle.
Vi har brug for at have plads og luft omkring os, derfor er det et dejligt sted, vi har fundet. Der er altid en masse projekter at tage fat på.
"Jeg kan huske, at jeg som stor pige cyklede i skole fra Hagenborgvej og op igennem Tårup by. Hver morgen holdt jeg stille og så på, at Harald trak hestene på fold. Nogle flotte fuldblodsheste. Hingsten gik altid i den lille fold op mod vejen, og hoppen gik i den store fold ved vandhullet, og som lille pige var det en stor oplevelse at komme med ind og se den forholdsvis nye hestestald"...
"Gården var dengang en meget velholdt ejendom, hvor Harald brugte meget tid på at rive alleen flere gange om ugen. I dag er det jo lidt andre tider. Vi lever et travlt familieliv med travle arbejdsdage, så nu er håndriven afløst af en mindre traktor med rive bagpå, men vi prøver, så godt vi kan, at leve op til standarden :)" ...

Ejendommens historie:
Ellen og Christian Dyhr ejede "Dyrhavelund", da den brændte i julen 1937. Branden var påsat, men der var usikkerhed om, hvem der var brandstifteren.
Kirstine og Laurits Dong købte brandtomten og byggede ejendommen op i 1938. De havde en ejendom i Ørbæk, som de havde fået solgt, inden de var færdig med at bygge gården op, så de boede ved Kirstines forældre i Brandgaden 2 - Anne og Lars Chr. Andersen. (Han var snedker og lavede ligkister).
Da de solgte ejendommen til Karen og Jens Jensen i 1944 eller 1945, flyttede de til Tårup Byvej 27. Der skete ikke de store ændringer på gården i den tid. Den blev drevet som almindeligt landbrug.
Jens Jensen døde, og Karen solgte gården til Karen og Harald Madsen i 1970. Harald (kaldet Basse) var meget hesteinteresseret, og han byggede en ny hestestald. Han havde nogle meget fine heste, som var med til løb på travbanen i Odense.
Harald havde dårligt hjerte og den 1. februar måtte Karen og Harald flytte fra Dyrhavelund og op i Skættevænget 2. Efter 5 dage i det nye hus døde Harald, da han var på indkøb i Brugsen.

Kajbjergvej 4 skrevet af Karen Madsen.
Vi blev gift den 6. december 1958. Mette blev født den 16. september 1959, Lotte den 19. december 1960 og Poul Hans den 26. december 1963.
Det første år boede vi oppe ved Laura Brugs, mens vi ventede på, at "Tuen" blev ledig.
Fru Jensen skulle finde hus på Sjælland, og det skete året efter, i 1960 i foråret.
Der boede vi en halv snes år.
I foråret 1970 døde begge de gamle Madsens, og efter nogle omrokeringer + handler, flyttede vi på Dyrehavelund i april/maj, og her boede vi til 1995.
Basse blev syg, og vi måtte afhænde gården, og vi flyttede op til en lille bolig den 1. februar 1995. Efter 5 dage i det nye hus i Skættevænget døde Basse under et indkøb ovre i Brugsen.
Her har jeg boet i 20 år til februar.

Kajbjergvej 4

Kajbjergvej 4

Kajbjergvej 4

Kajbjergvej 4

 

Kajbjergvej 4 - 1955

BBR-Kajbjergvej 4