Matrikel nr.: 15p 

Brydevej 2

De nuværende ejere

Charlotte Skjerning Jørgensen og Frank Steen Jørgensen bor på ejendommen på Brydevej 2 sammen med deres to børn Freja Skjerning Jørgensen og Lukas Skjerning Jørgensen 

Hvad har vi beskæftiget os med?

Efter at have været i Jylland i 6 år, trak netværket os tilbage til Fyn. Vi faldt totalt for området her med det samme. Huset begyndte vi så småt at renovere og gør det stadig.
I november 2013 startede vi en tømrerforretning fra adressen - Tårup Snedker - Tømrer, og der er rigtig god opbakning til det fra borgere - så det er dejligt.
Frank er tømrer og Charlotte montrice.

Om ejendommens historie...

Gården er en tidligere 4-længet gård.

Frederik Leerberg overtog gården, Brydevej 2, i 1937 efter giftermålet med sin hustru, Greta.
De fik 3 børn: Birgit, Ulla og Erling. Gården blev drevet traditionelt med køer og grise. Gårdens areal var på ca. 46 tdl (25 ha) med korn, græs og roer + frø af forskellig art.
1. januar 1973 overtog undertegnede gården sammen med sin hustru, Irene. I forbindelse med Ørbæk Kommunes udstykningsplaner for området omkring gården, blev bygningerne + det omkringliggende areal (have og græsmark ved gården) købt af kommunen i oktober 1979.
Gården blev drevet fra stedet til 1. januar 1985, hvor jorden blev lagt sammen med nabogården, Bækvej 8, som blev delt med Åge Christiansen. Bygningerne fulgte med, og familien flyttede derop. Erling og Irene (Dorthe), havde nu 4 børn: Mette, Malene, Kim og Pernille.
Greta og Frederik Leerberg var flyttet i huset på Bækvej 25. Huset var bygget i 1966 til Irene og Erling.
Tilbage på Brydevej er der kun stuehuset, resten er fjernet, og på grunden er der parcelhuset (+ anlagt grønt område til glæde for beboerne og børnene i byen).
Familien Leerberg har gennem årene deltaget flittigt i foreningslivet i Tårup, både den ældre samt den yngre generation.
Frederik var i mange år formand for transformerforeningen og Frørup Andelsmejeri og i en lang årrække næstformand i Frørup Andelskasse, og var desuden den sidste sognefoged i Tårup. Han var også kirkeværge en del år og havde gennem årene forskellige andre tillidsposter.
Greta deltog også i foreningslivet, og var bl.a.. med i bestyrelsen i husmoderforeningen en del år. Hun var gennem mange år finsk tolk ved politiet i Nyborg. Det kunne hun være, eftersom hun var fra Finland og opvokset i Helsingfors.
Erling Leerberg

 

Brydevej 2

Brydevej 2 - 1936/38  

BBR-informationer