Matrikel nr.: 12g

Grubbens Alle 9

De nuværende ejere

Elmer Nielsen bor på ejendommen

Grubbens Alle 9

Hvad har vi beskæftiget os med?

Igennem sit liv har Elmer Nielsen beskæftiget sig med forskelligt arbejde.

Grubbens Alle 9


Om ejendommens historie...

Erna og Elmer købte grunden i 1961 af murermester Theodor Knudsen.
Husmandsbrugskommissionen for Svendborg amtsrådskreds skriver den 31.marts: Det meddeles herved, at Deres andragende om statslån i henhold til lov nr. 449 af 23. september 1947 med tillæg til opførelse af arbejderbolig i Frørup Kommune er blevet bevilget.
Så i 1962 bygges huset som det første af i alt 6 arbejderboliger i området.
Huset blev som nævnt bygget som landarbejderbolig, så der var forskellige ting der ifølge godkendelsesskrivelsen skulle overholdes bl.a.: Det er en forudsætning for nærværende tilsagn om statslån, at der tilsikres ejendommen adgang til offentlig vej i overensstemmelse med § 34i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje. Låntageren må selv rette henvendelse herom til henholdsvis amtsråd, byråd og sogneråd. Man skal ikke undlade at henlede Deres opmærksomhed på, at der er Dem selv, der opfører den pågældende bolig, således at De selv bærer det fulde ansvar for den indgåede handel om byggegrunden og for opførelsen af bygningerne.

Grubbens Alle 9

Grubbens Alle 9 - 1968

BBR-informationer