Matrikel nr.: 27h 

Bækvej 21

De nuværende ejere

I 2013 bor Yonna og Aksel Laursen på ejendommen. Aksel døde i 2015

Hvad har vi beskæftiget os med?

Ingen tilførsel.

Om ejendommens historie...

Huset er bygget af Villy Andreasen
Yonna fortæller: Min far - der var stationsforstander i Nyborg - købte egentlig huset i 1966 som aftægtsbolig, når han skulle pensioneres i 1971, men min mor ville hellere bo i Virum, hvor mine 2 søskende bor, og derfor overtog jeg huset i 1971. I juni 1972 flyttede Aksel herud, og vi blev gift i Taarup Kirke.
I september 1973 blev vores søn Bent født. Han gik i Frørup Centralskole, blev konfirmeret i Taarup Kirke, kom i lære som elektriker og flyttede i midten af halvfemserne til Nyborg, hvor han købte hus. Han ønskede selvfølgelig at blive viet i Taarup Kirke - i 1998.

Bækvej 21

Bækvej 21 (øverst i billedet - ubebygget grund) - 1948
Bækvej 21 (øverst i billedet - ubebygget grund) - 1955

BBR-informationer