Matrikel nr.: 16b, 14i, 9o, 9a

Bækvej 10

De nuværende ejere

I 2016 bor Lis og Aage Christiansen på ejendommen. Deres børn er flyttet hjemmefra. I januar 2017 flytter Lis og Aage til Ørbæk.

Bækvej 10

Hvad har vi beskæftiget os med?

Deres beskæftigelse har været landbrug 

Bækvej 10


Om ejendommens historie...

Lis og Aage købte gården 1. august 1970, efter at have haft den i forpagtning fra Aages forældre fra 1960/61. I 1984 købte de yderligere 10 ha fra ejendommen Bækvej 8.
Aages oldemor, Kirsten Christiansen, var enke og havde i mange år gården i arvefæste fra Holckenhavn. Dengang lå gården ved Tårup Byvej på jorden bag Brugsen. I 1886 byggede Aages bedstefar, Jens Christiansen, og oldemor gården, hvor den nu ligger, efter at den gamle gård var brændt i 1885. Samtidig blev gården købt fri fra godset. Aages far, Christian Christiansen, købte gården i 1927 og blev i 1929 gift med Aages mor, Marie.
De fik 3 børn: Aage i 1930, Bodil i 1931 og Jens i 1941. Jens ejer i dag den gamle skole, Skole Àlle 2, hvor han har indrettet mekanikerværksted.
Lis og Aage solgte gården i 2017 til Torben Sæderup, Hesselager, og flyttede til Ørbæk.
Bygningerne er senere på året solgt fra.

Bækvej 10

Bækvej 10 - 1937/38

Bækvej 10 - 1955

Bækvej 10 - 1991

 

 

BBR-informationer