Matrikel nr.: 14c

De nuværende ejere

Helle og Knud-Erik Nogel Eriksen købte ejendommen i 1995 af Jan ”Murer” Petersen. Fra 1987-95 boede Helle og Knud-Erik i Krogen 2.
Helle Pilegaard Eriksen er født i Svendborg i 1961, og Knud-Erik Nogel Eriksen er født i Tranekær i 1962.Helle og Knud-Erik har to drenge, Kasper og Jonas, der er flyttet hjemmefra.

 

Hvad har vi beskæftiget os med?

Vi er begge færdigudannet fra Skårup Seminarium i 1986.
I foråret 1986 fik jeg job i Krarup, og da Klavs Jørgen Petersen blev direktør på "marmeladen", fik Helle den ledige stilling på Frørup Centralskole i efteråret 1986.
I 1987 købte vi huset i Krogen 2. Dette solgte vi i sommeren 1995 til Ditte og Finn Larsen.
Vi havde ikke købt noget andet og lejede derfor Basse Pedels hus i Sneverkilde. Posten fortalte, at Bækvej 5 stod tomt, og at det var Jan Pedersen, der ejede det. Jeg ringede til Jan, som gerne ville sælge, så i efteråret 1995 overtog vi Bækvej 5, der trængte til en stor kærlig hånd. Nyt varmesystem, ny rørføring, nyt køkken og bad, nye vinduer og senere nyt tag og isolering.
Haven var voldsomt tilgroet, så der blev fældet meget. Viggo "Overland" stillede en vogn i haven, og når den var fyldt, hentede han læsset og kørte det hjem til sin mark, hvor det efterhånden blev en stor stak.
På et tidspunkt knækkede bunden i vognen, men vi havde træstammer nok, så vi reparerede vognen med træ fra haven. Viggo brugte vognen i flere år derefter.

 Grundig oprydning i den tilgroede have...

 
Bækvej 5 set fra havesiden

Om ejendommens historie...

Ejendommen hedder "Havely" og er bygget i 1928 af en lokal murermester, Svend Olsen. Tidligere lå her en gård, som brændte, efter at ejerne var flyttet. Da jeg byggede carport, fandt jeg kulrester i jorden. Under renovering af huset har jeg også fundet enkelte brædder med brandspor (genbrug!)
Da vi købte huset, var baghuset indrettet med plads til 4 grise (4 bokse). Det rev jeg ned, og der er der nu bl.a. høns og duer.
Havely har foruden Marie og Svend Olsen haft flere ejere: Rasmus Larsen boede her i begyndelsen af 1940’erne, efter at han havde solgt Haulund. Aage Christiansen (født 1930) kan huske, at han som barn kom i huset og var meget imponeret over, at de havde indlagt vand. I køkken/bryggers var der installeret en vingepumpe.
Senere boede familien Nielsen i huset til omkring 1956, hvor det blev solgt til Ellen og Magnus Jensen, som på det tidspunkt lige havde solgt deres ejendom ved Slude Strand.

Knud-Eriks hønsehold...

Helle og Knud-Erik ved hovedindgangen. 

Bækvej 5 - 1955 - billede 1
Bækvej 5 - 1955 - billede 2
Bækvej 5 - 1991

BBR-informationer