Tårup

Når Tårupbogen er udgivet, finder du historiske og nutidige oplysninger om de enkelte ejendomme i landsbyen Tårup på Østfyn og deres ejere.

Efter succesen med bogen om Tårup: ”Hverdagsliv i en Østfynsk Landsby”, der nu er genoptrykt i andet oplag, har en gruppe lokalhistorisk interesserede borgere besluttet sig for, at der skal komme en efterfølger.

Tårupbogen fokuserer på Tårups ejendomme og de borgere der bor der - både med en nutidig og en historisk vinkel.
Bogen rummer faktuelle oplysninger om ejendommenes historie og mange gode personlige historier fra Tårup-borgerne selv.

Registreringsarbejdet er nu afsluttet og arbejdet går ind i en ny fase.
Boggruppen arbejder nu videre med at opsætte den kommende bog til udgivelse. Den webbaserede udgave er indtil videre lukket ned.

Når bogen er udgivet bliver det muligt at købe et eksemplar - mere om dette senere - følg med på Tårupportalen.